Рівненських митців закликають взяти участь у конкурсі

Збір коштів на потреби армії України
13.10.2021

До 5 листопада 2021 року управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради здійснює прийом заявок культурно-мистецьких проектів до оголошеного конкурсу «Рівненський міський культурний фонд»

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс культурно-мистецьких проектів

«Рівненський міський культурний фонд»

          1. Це Положення визначає порядок і умови організації та проведення конкурсу культурно-мистецьких проектів, заходів, програм для реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки з бюджету м. Рівного (Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради) (далі – конкурс проектів).

          2. Конкурс проектів проводиться з метою:

Виявлення найбільш актуальних культурно-мистецьких проектів, спрямованих на подальший розвиток національної культури, народної творчості, популяризації кращих зразків класичного та сучасного мистецтва, організації змістовного дозвілля населення. Підвищення культурного рівня громадян, залучення громадськості до реалізації державної політики у сфері туризму і культури. Створення в м. Рівному середовища, де можуть реалізовуватися актуальні культурно-мистецькі проекти, заходи зі  сприяння розвитку креативних індустрій.

          3. Конкурс проектів здійснюється відкрито та прозоро при формуванні плану заходів управління культури і туризму, державних, міських, інших культурно-мистецьких та релігійних свят на відповідний бюджетний період.

          4. Пріоритетними напрямками конкурсу культурно-мистецьких проектів є:

– заходи зі створення в м. Рівному середовища, де можуть реалізуватися культурно-мистецькі проекти, їх інноваційність, унікальність, значення проектів для громади міста;

– заходи, спрямовані на підтримку традиційної культури, в тому числі нематеріальної культурної спадщини (різноманітні фестивалі, майстер-класи, в тому числі народних ремесел, тощо);

–  проведення заходів з підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, підтримки аматорського мистецтва;

–  забезпечення розвитку української культури та застосування української мови у всіх сферах суспільного життя;

–  заходи спрямовані на підтримку професійних мистецтв: музика, театр, хореографія, візуальне мистецтво, тощо;

–  заходи з встановлення та розвитку туризму, місцевого туристичного продукту, розвитку туристичної інфраструктури, тощо;

– реалізація заходів у сфері культурної спадщини.

          5. Мистецький конкурс проводиться управлінням культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (далі – управління культури і туризму) у два етапи, на підставі відповідного наказу управління культури і туризму у рамках бюджетних асигнувань.

          6. Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради за 30 днів до проведення міського конкурсу культурно-мистецьких проектів, заходів, програм оголошує про його проведення на власному офіційному веб-сайті.

          7. Конкурсна пропозиція складається з комплекту документів, які можуть подавати органи місцевого самоврядування, творчі спілки, установи, організації, об’єднання незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичні або юридичні особи, а також творчі працівники, які здійснюють діяльність у сферах культури та мистецтва м. Рівного.

          8. Реалізацію культурно-мистецьких заходів рекомендовано здійснювати на базі комунальних закладів культури та в межах  Рівненської міської територіальної громади.

          9. Конкурсна пропозиція подається у друкованому та електронному форматах за поштовою адресою управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради: 33013, м. Рівне, вул. Кавказька,15 та на електронну пошту turism70@ukr.net.

Телефони для довідок: 62 07 83, 62 07 86.

          10. Конкурсна пропозиція містить:

1) заяву на участь у міському конкурсі культурно-мистецьких проектів  за формою (додається);

2) розрахунковий кошторис витрат на оплату послуг з організації та проведення заходу.

          11. Для об’єктивного розгляду поданих конкурсних пропозицій, конкурсного відбору та визначення переможців проектів, заходів, програм утворюється Експертна рада.

          12. Персональний склад Експертної ради затверджується наказом управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради.

          13. Загальна кількість членів Експертної ради повинна бути не парною.

          14. До складу Експертної ради можуть входити науковці, фахівці у галузі культури і мистецтв, громадські діячі (за згодою), представники управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради.

          15. Експертна рада проводить розгляд конкурсних проектів, обговорення та відбір культурно-мистецьких проектів, заходів, програм.

          16. Експертна рада визначає переможців конкурсу:

                – І етапу конкурсу до 15 листопада поточного року;

                – ІІ етапу конкурсу до 1 червня поточного року;

та подає їх управлінню культури і туризму для включення до плану роботи.

          17. Рішення Експертної ради щодо переможців конкурсу приймається таємним голосуванням членів Експертної ради.

          18. Члени Експертної ради, в разі розгляду їх як учасників конкурсу, не мають права голосу.

          19. Результати роботи Експертної ради оформляється протоколом, який підписують всі присутні члени. Протокол розміщується на офіційному сайті управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради.

          20. Засідання Експертної  ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

          21. Експертна рада діє на громадських засадах.

          22. Експертну раду очолює голова – заступник міського голови з гуманітарних питань.

          23. Основною формою роботи Експертної ради є засідання.

          24. Організаційне забезпечення роботи Експертної ради, у тому числі прийом та реєстрацію конкурсних пропозицій, підготовку конкурсних пропозицій, документів зазначених у пунктах 6,7,8,9 здійснює відповідальний секретар, який бере участь у засіданнях Експертної ради без права голосу.

          25. Секретар Експертної ради здійснює організаційне забезпечення  засідань Експертної ради, готує матеріали для розгляду на засіданнях Експертної ради. Забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань.

          26. Експертна рада у процесі виконання поставлених перед нею завдань має право запрошувати на засідання та заслуховувати заявників у вигляді представлення проекту. Запитувати та отримувати від управління культури і туризму необхідні інформацію та матеріали.

          27. Включення визначених Експертною радою проектів, заходів, програм до плану роботи для їх реалізації, проводиться управлінням культури і туризму, виходячи з доведених граничних обсягів видатків на відповідний бюджетний період.

          28. Обсяг фінансування визначених Експертною радою проектів, заходів, програм може коригуватись управлінням культури і туризму при формуванні Плану роботи (заходів) на бюджетний період.

          29. Конкурсна пропозиція може бути подана повторно у разі усунення недоліків (в терміни визначені Експертною радою).

 

Заявка на конкурс

переглядів: 665

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *